Næringsparken er på ca 880 mål.  

Vi har tomteområder vi leier ut på kortere eller lengre sikt.

Parken selger ogå næringstomter slik at du skal ha mulighet for å etablere din egen virksomhet på Evje.  Det være seg alt fra 1 mål til fler hundre.  For å gjøre ting gunstig for etalereren kan også næringsparken være med på å sette opp nye bygninger, som er særlig tilpasset den enkelte.

Næringsparken har god infrastruktur.