Tidligere Evjemoen militærleir har bygg og tomter for mange ulike formål. Det om lag 880 dekar store området har en bygningsmasse på omkring 60.000 kvadratmeter. Så langt ligger følgende inndeling av Evjemoen til grunn for den videre utviklingen: Nordre leir blir tilrettelagt for lett industri, midtre del får salg og servicefunksjoner, mens søndre del blir tyngdepunktet for kurstilbud, kompetanseheving og kompetanseintensive arbeidsplasser. Her blir det også gode muligheter for bespisning og overnatting.

Vi kan tilby en kombinasjon av god infrastruktur, rimelige priser og stor fleksibilitet. Bedrifter som ønsker å etablere seg her kan få meget gunstige betingelser, samtidig som Evje og regionen rundt byr på et spennende og allsidig næringsliv – og et godt sted å bo!

Evjemoen Næringspark AS ønsker å legge forholdene til rette for både store og små etableringer innen en rekke bransjer: – Vi skal strekke oss langt for å gi ”starthjelp” til de som måtte ønske å etablere seg, og har flere måter å hjelpe dem i gang på. Noe av det som kan gi Evjemoen Næringspark særpreg er nettopp en spennende variasjon i bedriftene som holder til her.