Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av tidligere Evjemoen militærleir.

Virksomheten består i utleie og salg av bygninger, utleie og salg av næringstomter og driftstjenester. Selskapet er eid av Evje og Hornnes kommune.

Eiendommen er på 880 daa med ca 60.000 m2 bygningsmasse fordelt på 100 bygg. Området huser i dag ca 40 virksomheter med stort mangfold i bransjer. I tillegg til FDV av bygningsmassen og utearealene driver vi også ombygging og nybygging