Vi kan tilby godt tilrettelagte lokaler og fasiliteter for alle som driver, eller har tenkt å starte virksomhet.

I Evjemoen Næringspark har vi ett område på 880 mål, med over 100 bygg av forskjellig karakter og innhold.  Det være seg kontorfasiliteter, lager, verksted eller en tomt som du kan føre opp ditt eget bygg.  Vi kan også være med på å spesialtilpasse etter dine behov.

Næringsparken har god adkomst, infrastruktur og ikke minst gunstige priser.