Evjemoen næringspark har flere bygninger som er velegnet til overnatting, administrasjon, vakt, sanitær, lager osv. ved større arrangement.  De gamle mannskapsbrakkene kan huse opp til 190 personer. Dersom dette er i minste laget kan vi stille opp med flere brakker og andre velegnede bygg for overnatting. Trenger du vaktbu og adminsistrasjonbygg har vi flere alternativer.  Det er også mulighet for å formidle servering til større og mindre arrangement.