LogoEFE1

Nytt fengsel på Evje

På Evjemoen er det det i dag en en åpen avdeling av Arendal fengsel, med 20 innsatte.  Det er svært godt samarbeid mellom næringsparken og Kriminalomsorgen.  Det bygges i disse dager 10 nye lukkede soningsplasser, og hele fengselet gjøres om til et rent kvinnefengsel.

Evje er den beste lokalsjonen for å:

1. Utvide dagens åpne fengsel med fra 30 til 50 nye soningsplasser.

2. Etablere ett nytt lukket fengsel med 2-300 plasser

Hvorfor etablere fengsel på Evje:

a) Gode erfaringer og kompetanse på fengselsdrift

b) Unik geografisk plassering, hvor vi når 90 % av befolkningen på Sørlandet innen en drøy times rekkevidde

c) Økonomisk fordelsaktig for samfunnet, med at næringsparken bygger og driver fengselet, mens Kriminalomsorgen får konsentrere seg om sine kjerneoppgaver.

d) Gode muligheter for å skaffe kvalifisert kompetanse.

e) Nytt fengsel kan realiseres raskt på Evje.

 

Web levert av CustomPublish AS